• /kən´kɔ:dəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phù hợp
  in concordance with
  phù hợp với
  Sách dẫn, mục lục
  verbal concordance
  mục lục theo thứ tự chữ cái
  real concordance
  sách dẫn các đề mục

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bản tra đối chiếu

  Y học

  sự hòa hợp

  Kỹ thuật chung

  khớp
  mục lục
  phù lục
  so khớp
  sự phù hợp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X