• /ræ´pɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quan hệ, giao tiếp, hoà hợp
  to be in rapport with someone
  có quan hệ với ai
  ( + with somebody between A and B) mối quan hệ tốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X