• /ˈvɜrbəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) từ; (thuộc) lời
  a verbal error
  một sai sót về từ
  a good verbal memory
  trí nhớ từ tốt
  Bằng lời nói, bằng miệng (nói ra mà không viết)
  a verbal explanation
  một sự giải thích bằng miệng
  verbal contract
  hợp đồng miệng; giao ước miệng
  Theo từng chữ một, theo từng nghĩa của chữ
  a verbal translation
  một bản dịch theo từng chữ một
  (ngôn ngữ học) (thuộc) động từ, có gốc động từ
  verbal noun
  danh từ gốc động từ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bằng miệng

  Giải thích VN: Là một lệnh hoặc một báo cáo miệng giữa các bên trong một nghiệp vụ nào đó. Thực hiện hay thi hành lệnh bằng miệng phải tuân theo các văn bản của nghiệp vụ. Những văn bản này chính là sự bảo đảm.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X