• /¸kɔnʃi´enʃəsnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự tận tâm; sự làm theo lương tâm; sự ngay thẳng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X