• /kən´sensəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đồng lòng, sự đồng tâm, sự nhất trí, nhận thức chung
  consensus of opinion
  sự nhất trí ý kiến
  There are a growing consensus that the fiscal policy has failed
  (sinh vật học) sự liên ứng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đồng lòng
  sự nhất trí

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X