• /´ju:nisən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giọng đồng thanh
  (âm nhạc) trạng thái đồng âm
  to sing in unison
  hợp xướng
  Trạng thái nhất trí, trạng thái hoà hợp
  to act in perfect unison with others
  hành động nhất trí hoàn toàn với những người khác
  in unison (with somebody/something)
  (âm nhạc) hợp xướng
  (nghĩa bóng) nhất trí, cùng

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sự đồng âm

  Kỹ thuật chung

  đồng âm
  sự êm tai

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X