• /kən´sistəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác consistency

  Danh từ

  Độ đặc, độ chắc
  oil has greater consistence than water
  dầu đặc hơn nước
  (nghĩa bóng) tính vững chắc, tính chắc chắn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  độ nhất quán

  Toán & tin

  tính nhất quán, tính phi mâu thuẫn

  Xây dựng

  sự chắc

  Kỹ thuật chung

  đặc tính
  độ đậm (màu sắc)
  độ đậm đặc
  độ quánh
  độ sệt
  mật độ
  sự nhất quán
  sự phù hợp
  sự tương thích
  tính nhất quán

  Địa chất

  độ đặc, độ sệt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X