• /kou´hiərəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác coherency

  Danh từ

  Sự gắn với nhau, sự dính với nhau; sự kết lại với nhau, sự cố kết
  (văn học) tính mạch lạc, tính chặt chẽ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cố kết [sự cố kết]

  Cơ - Điện tử

  Sự ăn khớp, sự kết dính, sự gắn kết, độ nhớt

  Điện lạnh

  tính kết hợp

  Kỹ thuật chung

  kết hợp
  độ dài phù hợp
  độ nhớt
  lực bám dính
  lực dính
  metric coherence
  lực dính mêtric
  lực dính bám
  phù hợp
  sự ăn khớp
  sự gắn kết
  sự kết dính
  sự kết hợp
  sự liên kết
  sự nhất quán
  sự phù hợp
  tính dính
  tính phù hợp
  space coherence
  tính phù hợp không gian
  wave coherence
  tính phù hợp của sóng

  Kinh tế

  sự gắn bó nhau
  tính tương can

  Địa chất

  sự cố kết, sự liên kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X