• /´kɔnsti´tju:tiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cấu thành, lập thành, thành lập tổ chức
  the constitutive elements of the human body
  những yếu tố cấu tạo thân thể con người
  Cơ bản, chủ yếu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X