• /'vaitl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc sự) sống, cần cho sự sống
  vital function
  chức năng sống
  vital power
  sức sống


  Sống còn, quan trọng (cần thiết cho sự tồn tại, sự thành công..)
  vital question
  vấn đề sống còn
  of vital importance
  có tầm quan trọng sống còn
  Nguy hiểm đến tính mạng
  vital mistake
  sai lầm nguy hiểm
  vital wound
  vết thương nguy hiểm đến tính mạng
  Đầy sức sống, đầy nghị lực, sinh động; năng động
  vital style
  văn phong sinh động
  She's a very vital sort of person
  Cô ấy thuộc loại người đầy sinh động
  vital statistics
  thống kê về sinh tử
  (thông tục) số đo vòng ngực, eo và hông phụ nữ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tối cần

  Y học

  các cơ quan cần thiết cho sự sinh tồn
  thuộc đời sống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X