• /,kɔnsti'tju:ʃənl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hiến pháp
  Thể tạng, thể chất
  to have a strong constitution
  có thể chất khoẻ
  to have a delicate constitution
  có thể chất yếu ớt mảnh khảnh
  Tính tình, tính khí
  Sự thiết lập, sự thành lập, sự tạo thành, sự tổ chức
  the constitution of a cabinet
  sự thành lập một nội các


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X