• /i´rouʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xói mòn, sự ăn mòn

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Sự xói mòn
  Sự bào mòn bề mặt đất do gió và nước gây ra, bị làm xấu đi bằng việc phát quang để canh tác, phát triển các khu dân cư hay công nghiệp, xây dựng đường xá hoặc khai thác gỗ.

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự ăn mòn, sự xói mòn

  Xây dựng

  sự đào dưới
  sự khoét chân

  Kỹ thuật chung

  gặm mòn
  sự ăn mòn
  sự bào mòn
  sự hao mòn
  sự phong hóa
  sự xâm thực
  slip erosion
  sự xâm thực do trượt
  slope erosion
  sự xâm thực bờ dốc
  slope erosion
  sự xâm thực taluy
  stream-bed erosion
  sự xâm thực lòng sông
  sự xói lở
  sự xói mòn

  Kinh tế

  sự xói mòn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X