• Kỹ thuật chung

    máy sấy liên tục

    Giải thích EN: A machine that dries material which is moving through it without interruption. Giải thích VN: Máy dùng để sấy khô các loại vật liệu được đưa qua một cách liên tục.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X