• /,intə'rʌp∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gián đoạn; sự bị gián đoạn, sự đứt quãng
  Sự ngắt lời; sự bị ngắt lời
  Sự ngừng
  (điện học) sự ngắt

  Hình thái từ

  Điện

  sự ngắt điện
  việc mất điện

  Kỹ thuật chung

  hoãn
  ngắt

  Giải thích VN: Một tín hiệu đến bộ vi xử lý để báo rằng có một sự kiện đã xảy ra yêu cầu sự chú ý của bộ xử lý. Sự xử lý bị ngưng tạm thời để cho các thao tác vào/ra hoặc các thao tác khác có thể thực hiện. Khi thao tác này kết thúc, quá trình xử lý lại tiếp tục.

  attention interruption
  sự ngắt có chủ ý
  chain interruption
  ngắt mạch
  circuit interruption
  sự ngắt dòng (điện)
  duty interruption
  ngắt vận hành
  external interruption
  sự ngắt ngoài
  first level interruption handler
  bộ điều hành ngắt mức một
  foreseen interruption
  sự ngắt dự tính trước
  I/O interruption
  sự ngắt nhập/xuất
  I/O interruption
  sự ngắt vào/ra
  IMR (interruptionmask register)
  thanh ghi mặt nạ ngắt
  input/output interruption
  ngắt ra/vào
  input/output interruption
  sự ngắt nhập/xuất
  interruption mask register (IMR)
  thanh ghi mặt nạ ngắt
  interruption network
  mạng ngắt
  length of an interruption
  khoảng thời gian ngắt
  machine interruption
  sự ngắt máy
  machine-check interruption (MCI)
  sự ngắt kiểm tra máy
  MCI (machinecheck interruption)
  sự ngắt kiểm tra máy
  overvoltage interruption (OVD)
  sự ngắt do điện áp
  OVI (overvoltageinterruption)
  sự ngắt do quá điện áp
  Program Controlled Interruption (PCI)
  ngắt điều khiển chương trình
  program interruption
  sự ngắt chương trình
  Program Interruption (PI)
  ngắt chương trình
  second level interruption handler
  bộ điều hành ngắt mức hai
  transmission interruption
  sự ngắt truyền
  điểm cắt
  dừng
  sự cắt
  sự đứt đoạn
  sự đứt quãng
  sự gián đoạn
  machine-check interruption (MCI)
  sự gián đoạn kiểm tra máy
  MCI (machinecheck interruption)
  sự gián đoạn kiểm tra máy
  missing page interruption
  sự gián đoạn do thiếu trang
  program interruption
  sự gián đoạn chương trình
  transmission interruption
  sự gián đoạn truyền
  sự ngắt

  Giải thích VN: Một tín hiệu đến bộ vi xử lý để báo rằng có một sự kiện đã xảy ra yêu cầu sự chú ý của bộ xử lý. Sự xử lý bị ngưng tạm thời để cho các thao tác vào/ra hoặc các thao tác khác có thể thực hiện. Khi thao tác này kết thúc, quá trình xử lý lại tiếp tục.

  attention interruption
  sự ngắt có chủ ý
  circuit interruption
  sự ngắt dòng (điện)
  external interruption
  sự ngắt ngoài
  foreseen interruption
  sự ngắt dự tính trước
  I/O interruption
  sự ngắt nhập/xuất
  I/O interruption
  sự ngắt vào/ra
  input/output interruption
  sự ngắt nhập/xuất
  machine interruption
  sự ngắt máy
  machine-check interruption (MCI)
  sự ngắt kiểm tra máy
  MCI (machinecheck interruption)
  sự ngắt kiểm tra máy
  overvoltage interruption (OVD)
  sự ngắt do điện áp
  OVI (overvoltageinterruption)
  sự ngắt do quá điện áp
  program interruption
  sự ngắt chương trình
  transmission interruption
  sự ngắt truyền

  Địa chất

  sự làm gián đoạn, sự cắt (ngắt)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X