• /kən'traivd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trù tính, có sắp xếp trước
  a contrived accident
  một tai nạn có sắp xếp trước, tai nạn dàn cảnh


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X