• /kən'və:sli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ngược lại
  you can move this device from left to right or, conversely, from right to left
  bạn có thể dời thiết bị này từ trái sang phải hoặc ngược lại, từ phải sang trái

  Kỹ thuật chung

  ngược lại
  đảo lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X