• /kən'veiə/

  Thông dụng

  Cách viết khác conveyor

  Danh từ

  Người đem, người mang (thư, gói hàng)
  (kỹ thuật) băng tải ( (cũng) conveyer belt)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kéo [sự kéo]

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Băng tải, băng chuyền

  Kỹ thuật chung

  băng chuyền
  băng chuyển

  Địa chất

  băng tải, băng chuyền

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X