• /´kuriə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đưa thư, người đưa tin tức, người thông tin (thường) dùng để đặt tên báo
  Vietnam Courier
  tin tức Vietnam
  diplomatic courier
  người giao thông ngoại giao

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sứ giả

  Kinh tế

  người hướng dẫn du lịch (ở Châu Âu)
  người phát chuyển nhanh (thư, bưu kiện...)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  receiver , sender

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X