• /træns'pɔ:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chuyên chở
  Loại xe to (dùng để chở ô tô..)
  (kỹ thuật) băng tải

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  băng tải, băng chuyền, người chuyên chở, xe chuyên chở

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Băng tải, băng truyền

  Kỹ thuật chung

  thiết bị vận chuyển

  Kinh tế

  chủ hãng vận tải
  người chuyên chở
  người vận tải
  nhà vận tải
  xe chuyên chở
  xe tải lớn (để chở xe hơi..)
  xe tải lớn (để chở xe hơi...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X