• /kən'veiə/

  Thông dụng

  Xem conveyer

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  thiết bị chuyên chở
  thiết bị chuyên tải

  Xây dựng

  máy tải
  thang lăn
  thiết bị chuyền tải

  Kỹ thuật chung

  băng chuyền
  assembly conveyor
  băng chuyển lắp ráp
  bag conveyor
  băng chuyền bao
  bag conveyor
  băng chuyền hành lý
  bag conveyor
  băng chuyền túi
  band conveyor
  băng chuyển tải
  batching (byconveyor)
  sự phối liệu kiểu băng chuyền
  belt conveyor
  băng chuyền tải
  belt conveyor system
  hệ thống băng chuyền
  bucket conveyor
  băng chuyển có gàu
  close range conveyor
  băng chuyển cự ly ngắn
  collecting conveyor
  băng chuyền lắp ghép
  conveyor for silvering
  băng chuyền để mạ bạc
  conveyor for two-side grinding
  băng chuyền để mài nhẵn hai mặt
  conveyor freezing
  kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor freezing machine
  hệ kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor freezing machine
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor freezing system
  hệ kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor freezing system
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor freezing tunnel
  hầm kết đông băng chuyền
  conveyor quick freezer
  hệ kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick freezer
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick freezer [freezing system
  hệ thống kết đông nhanh trên băng chuyền
  conveyor quick freezer [freezing system
  máy kết đông nhanh trên băng chuyền
  conveyor quick freezing machine
  máy kết đông nhanh kiểu băng chuyền
  conveyor quick freezing system
  hệ kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick freezing system
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick froster
  hệ kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick froster
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick machine
  hệ kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick machine
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor system
  hệ thống băng chuyền
  conveyor way
  đường dẫn băng chuyền
  conveyor way
  sống trượt băng chuyền
  conveyor-type freezing plant
  trạm kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor-type furnace
  lò băng chuyền
  cryogenic conveyor freezer
  máy kết đông băng chuyền cryo
  discharge conveyor
  băng chuyền dỡ tải
  elevating belt conveyor
  thiết bị nâng kiểu băng chuyền
  freezing conveyor
  băng chuyền kết đông
  frozen product conveyor
  băng chuyền kết đông sản phẩm
  gravity conveyor
  băng chuyền trọng lực
  grinding conveyor
  băng chuyền (để) mài
  ice conveyor
  băng chuyền (nước) đá
  ice conveyor
  băng chuyền đá
  ice-cream hardening conveyor
  băng chuyền làm cứng kem
  ice-cream hardening conveyor
  băng chuyền tôi kem
  monorail conveyor
  băng chuyền treo
  multibucket conveyor
  băng chuyền nhiều gàu
  oscillating conveyor
  băng chuyền rung
  portable belt conveyor
  băng chuyền di động
  portable belt conveyor
  băng chuyển di động
  push-bar conveyor
  băng chuyền có cần đẩy
  receiving conveyor belt
  băng chuyền nhận hàng
  refrigerated conveyor
  băng chuyền được làm lạnh
  rubber belt conveyor
  băng chuyền bằng cao su
  rubber conveyor belt
  băng chuyền bằng cao su
  scraper conveyor
  băng chuyền gạt
  shake conveyor
  băng chuyển rung
  slide conveyor
  băng chuyền, băng tải trượt
  vibrating conveyor
  băng chuyền rung
  băng chuyển
  assembly conveyor
  băng chuyển lắp ráp
  bag conveyor
  băng chuyền bao
  bag conveyor
  băng chuyền hành lý
  bag conveyor
  băng chuyền túi
  band conveyor
  băng chuyển tải
  batching (byconveyor)
  sự phối liệu kiểu băng chuyền
  belt conveyor
  băng chuyền tải
  belt conveyor system
  hệ thống băng chuyền
  bucket conveyor
  băng chuyển có gàu
  close range conveyor
  băng chuyển cự ly ngắn
  collecting conveyor
  băng chuyền lắp ghép
  conveyor for silvering
  băng chuyền để mạ bạc
  conveyor for two-side grinding
  băng chuyền để mài nhẵn hai mặt
  conveyor freezing
  kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor freezing machine
  hệ kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor freezing machine
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor freezing system
  hệ kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor freezing system
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor freezing tunnel
  hầm kết đông băng chuyền
  conveyor quick freezer
  hệ kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick freezer
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick freezer [freezing system
  hệ thống kết đông nhanh trên băng chuyền
  conveyor quick freezer [freezing system
  máy kết đông nhanh trên băng chuyền
  conveyor quick freezing machine
  máy kết đông nhanh kiểu băng chuyền
  conveyor quick freezing system
  hệ kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick freezing system
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick froster
  hệ kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick froster
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick machine
  hệ kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick machine
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor system
  hệ thống băng chuyền
  conveyor way
  đường dẫn băng chuyền
  conveyor way
  sống trượt băng chuyền
  conveyor-type freezing plant
  trạm kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor-type furnace
  lò băng chuyền
  cryogenic conveyor freezer
  máy kết đông băng chuyền cryo
  discharge conveyor
  băng chuyền dỡ tải
  elevating belt conveyor
  thiết bị nâng kiểu băng chuyền
  freezing conveyor
  băng chuyền kết đông
  frozen product conveyor
  băng chuyền kết đông sản phẩm
  gravity conveyor
  băng chuyền trọng lực
  grinding conveyor
  băng chuyền (để) mài
  ice conveyor
  băng chuyền (nước) đá
  ice conveyor
  băng chuyền đá
  ice-cream hardening conveyor
  băng chuyền làm cứng kem
  ice-cream hardening conveyor
  băng chuyền tôi kem
  monorail conveyor
  băng chuyền treo
  multibucket conveyor
  băng chuyền nhiều gàu
  oscillating conveyor
  băng chuyền rung
  portable belt conveyor
  băng chuyền di động
  portable belt conveyor
  băng chuyển di động
  push-bar conveyor
  băng chuyền có cần đẩy
  receiving conveyor belt
  băng chuyền nhận hàng
  refrigerated conveyor
  băng chuyền được làm lạnh
  rubber belt conveyor
  băng chuyền bằng cao su
  rubber conveyor belt
  băng chuyền bằng cao su
  scraper conveyor
  băng chuyền gạt
  shake conveyor
  băng chuyển rung
  slide conveyor
  băng chuyền, băng tải trượt
  vibrating conveyor
  băng chuyền rung
  băng tải
  air conveyor
  băng tải khí nén
  apron conveyor
  băng tải kiểu khớp
  apron conveyor
  băng tải tấm
  automatic conveyor
  băng tải tự động
  bag conveyor
  băng tải bao
  bag conveyor
  băng tải bao bì
  belt conveyor
  băng (tải) đai
  belt conveyor
  băng tải đai
  bucket conveyor
  băng (tải) gầu
  cable conveyor
  băng tải kiểu cáp
  casting conveyor
  băng tải đúc
  chain conveyor
  băng tải (kiểu) xích
  chain conveyor
  băng tải kiểu xích
  chip conveyor
  băng tải phoi
  coal conveyor
  băng tải than
  coal inclined conveyor
  băng tải than kiểu nghiêng
  conveyor belt
  curoa băng tải
  conveyor belt skimmer
  lò ủ kính dùng băng tải
  conveyor drier
  máy sấy (kiểu) băng tải
  conveyor engine
  mô tơ băng tải
  conveyor for silvering
  băng tải để mạ bạc
  conveyor line
  đường băng tải
  conveyor system
  hệ thống băng tải
  conveyor system of assembling
  hệ thống băng tải lắp ráp
  conveyor tensioner
  cái căng băng tải
  conveyor-belt scraper
  cái gạt mặt băng tải
  conveyor-type calcinatory furnace
  lò nung kiểu băng tải
  crushed ice conveyor
  băng tải nước đá vụn
  drag conveyor
  băng tải gạt
  drag-link conveyor
  băng tải gạt
  feeding conveyor
  băng tải tiếp liệu
  flow conveyor
  băng tải kiểu dòng chảy
  gantry traveler with belt conveyor
  máy bốc xếp kiểu băng tải
  gathering conveyor
  băng tải lắp ráp
  gravity conveyor
  băng tải trong lực
  gravity conveyor
  băng tải trọng lực
  horizontal plane endless conveyor
  băng tải ngang kín
  hydraulic conveyor
  băng tải thủy lực
  inertia conveyor
  băng tải quán tính
  jigging conveyor
  băng tải kiểu rung
  jigging conveyor
  băng tải lắc
  loading conveyor
  băng tải bốc xếp
  mesh-belt conveyor
  băng tải kiểu lưới
  metering conveyor balance
  cân định lượng kiểu băng tải
  mobile conveyor
  băng tải di động
  oscillating conveyor
  băng tải dao động
  oscillating conveyor
  băng tải rung
  overhead conveyor
  băng tải trên cao
  overhead conveyor
  băng tải treo
  overhead conveyor
  băng tải treo cao
  pallet conveyor
  băng tải tấm
  pan conveyor
  băng tải gàu
  pan conveyor
  băng tải tấm
  pipe conveyor
  băng tải ống
  plate conveyor
  băng tải có tấm ghép
  plate conveyor
  băng tải tấm
  platform conveyor
  băng tải sàn
  pneumatic conveyor
  băng tải khí nén
  push-bar conveyor
  băng tải có cần gạt
  quayside conveyor
  băng tải bến cảng
  rack conveyor
  băng tải gàu
  rack conveyor
  băng tải khoang
  ribbon conveyor
  băng tải đai
  roller flight conveyor
  băng (tải) gàu
  rope conveyor
  băng tải cáp
  sack conveyor
  băng tải bao
  scraper conveyor
  băng tải gạt
  scraper flight conveyor
  băng tải gạt
  screw (spiral) conveyor
  băng tải xoáy ốc
  screw conveyor
  băng tải guồng xoắn
  screw conveyor
  băng tải kiểu guồng xoắn
  shake conveyor
  băng tải lắc
  shaker conveyor
  băng tải rung
  shaking conveyor
  băng tải rung
  shuttle conveyor
  băng tải kiểu thoi
  shuttle conveyor
  băng tải lắc
  slat-type conveyor
  băng tải lát
  slat-type conveyor
  băng tải thấm
  slide conveyor
  băng chuyền, băng tải trượt
  stacking conveyor
  băng tải xếp chồng
  step-by-step conveyor
  băng tải (từng) bước
  swaying conveyor
  băng tải lắc
  swinging conveyor
  băng tải lắc
  telpher conveyor
  băng tải (kiểu) cáp treo
  throw conveyor
  băng tải kiểu rung
  throw conveyor
  băng tải quăng
  trolley conveyor
  băng tải (kiểu) ray treo
  trough conveyor
  băng tải máng
  turning casting conveyor
  băng tải đúc kiểu quay
  vertical conveyor
  băng tải đứng
  vibrating conveyor
  băng tải rung
  vibration conveyor
  băng tải rung
  băng truyền
  bottom conveyor belt
  nhánh dưới của băng truyền
  bucket conveyor
  băng truyền gàu
  carrying conveyor belt
  nhánh chịu tải của băng truyền
  discharge conveyor belt
  băng truyền đổ vật liệu
  feeding conveyor
  băng truyền chất liệu
  pneumatic conveyor
  băng truyền khí nén
  pneumatic pipe conveyor
  băng truyền ống khí nén
  stacking conveyor
  băng truyền tải xếp đống
  vibrating conveyor
  băng truyền rung
  thiết bị vận chuyển
  ice conveyor
  thiết bị vận chuyển đá
  vật dẫn điện

  Kinh tế

  băng tải
  barrel conveyor
  băng tải thùng
  beet conveyor
  băng tải củ cải
  bleeding conveyor
  băng tải trích huyết gia súc
  blending conveyor
  băng tải để trộn
  bottle conveyor
  băng tải chai
  canvas conveyor
  băng tải bạt
  carcass conveyor
  băng tải vận chuyển con thịt
  case conveyor
  băng tải trứng
  dehairer conveyor
  băng tải làm sạch lông con thịt
  discharge conveyor
  băng tải tháo nguyên liệu
  distributing conveyor
  băng tải phân phối
  drag conveyor
  băng tải cào
  dressing conveyor
  băng tải chia thịt
  dressing rail conveyor
  băng tải treo chia thịt
  drop finger conveyor
  băng tải có chốt dưới
  ducking conveyor
  băng tải hàng
  empty can conveyor
  băng tải bầu rỗng
  fabric conveyor
  băng tải vải bạt
  flat wire conveyor
  băng tải lưới phẳng
  flight conveyor
  băng tải cào
  full can conveyor
  băng tải bầu để chuyển sữa
  grain conveyor
  băng tải hạt
  head inspection conveyor
  băng tải kiểm tra đầu gia súc
  hog dipping conveyor
  băng tải nhúng
  hog head working conveyor
  băng tải chế biến đầu lợn
  moving chain conveyor
  băng tải xích
  packet conveyor
  băng tải gói
  processing conveyor
  băng tải công nghệ
  sprocket conveyor
  băng tải khía
  sprocket conveyor
  băng tải xích
  sticking conveyor table
  bàn chọc tiết lợn loại băng tải
  người chuyển nhượng tài sản
  người vận chuyển (hàng hóa)
  thiết bị chuyền tải
  apron conveyor
  thiết bị chuyền tải dạng phiến
  thiết bị vận chuyển
  churn conveyor
  thiết bị vận chuyển sữa
  milk can conveyor
  thiết bị vận chuyển sữa
  side finger conveyor
  thiết bị vận chuyển chốt
  spiral roller conveyor
  thiết bị vận chuyển máng sắn con lăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X