• /kɔ´ra:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ràn, bãi quây sức vật
  Luỹ toa xe (toa xe sắp thành vòng tròn để bảo vệ trại)
  Bãi bẫy thú (xung quanh có rào)

  Ngoại động từ

  Cho (súc vật) vào ràn
  Dồn (toa xe) thành luỹ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nắm lấy, tóm lấy

  Chuyên ngành

  Môi trường

  ngăn (vết dầu loang)

  Xây dựng

  bãi quây vật nuôi

  Kỹ thuật chung

  quầy

  Kinh tế

  bãi quây (nơi nhốt trâu bò)
  bãi rào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  set free

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X