• /kən'fain/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giam giữ, giam hãm, giam cầm, nhốt giữ lại
  to be confined to one's room
  bị giam hãm trong buồng (không được ra vì ốm...)
  Hạn chế
  to confine oneself to the subject
  tự hạn chế trong phạm vi vấn đề

  Nội động từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) ( + on, to, with) tiếp giáp với, giáp giới với
  to be confined
  ở cữ, đẻ
  to be confined to one's bed
  bị liệt giường

  Danh từ

  ( số nhiều) biên giới
  (nghĩa bóng) ranh giới (giữa hai loại ý kiến...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  giam (giữ)

  Kỹ thuật chung

  giới hạn
  giữ
  hạn chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X