• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Do đó, vì lẽ đó
  this TV set is more sophisticated and correspondingly more expensive
  cái máy truyền hình này tinh vi hơn và do đó mà đắt tiền hơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X