• /kəˈroʊd/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gặm mòn ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Nội động từ

  Mòn dần, ruỗng ra

  Chuyên ngành

  Ô tô

  Ăn mòn

  Kỹ thuật chung

  làm ăn mòn
  làm rỉ
  gặm mòn
  ăn mòn

  Kinh tế

  ăn mòn
  gặm mòn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  aid , build , fortify , help

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X