• /i'rәƱd/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xói mòn, ăn mòn

  Kỹ thuật chung

  bào mòn
  ngâm chiết
  làm mòn
  làm xói mòn
  gặm mòn
  ăn mòn
  phong hóa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  build , construct , fix , rebuild

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X