• /kə'rousivnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sức gặm mòn, sức phá huỷ dần

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độ kiềm
  tính ăn mòn
  tính kiềm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X