• /mɔ:´dæsiti/

  Thông dụng

  Cách viết khác mordancy

  Danh từ
  Tính gặm mòm; sức ăn mòn
  Tính chua cay, tính đay nghiến, tính châm chọc (lời nói...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X