• /ə'siditi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính axit; độ axit
  Vị chua

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tính chua

  Kỹ thuật chung

  độ axit
  độ chua
  total acidity
  độ chua tổng cộng
  tính axit
  vị chua

  Kinh tế

  độ axit
  actual acidity
  độ axit thực
  fat acidity test
  sự xác định độ axit của dầu mỡ
  initial acidity
  độ axit ban đầu
  reneging acidity
  độ axit làm đông sữa
  titrate acidity
  độ axit chuẩn
  titrate acidity test
  sự xác định độ axit chuẩn
  total acidity
  độ axit chung
  true acidity
  độ axit thực
  volatile acidity
  độ axit bay hơi

  Địa chất

  độ axit

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X