• /´trentʃənsi/

  Thông dụng

  Danh từ
  (nghĩa bóng) tính chất sắc bén, tính chất đanh thép, tính chất mạnh mẽ (của lý lẽ...)
  Tính chất sắc bén, tính chất rõ ràng; tính chất sắc sảo
  Tính chất sắc (dao)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X