• Đấu thầu

  Ước tính chi phí
  The result of an estimating procedure which derives the expected monetary cost of performing a stipulated task or acquiring an item
  Là việc ước tính thành tiền các khoản chi phí cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X