• (đổi hướng từ Acquiring)
  /ə'kwaiə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Được, giành được, thu được, đạt được, kiếm được
  to acquire a good reputation
  được tiếng tốt
  acquired characteristic
  (sinh vật học) tính chất thu được
  an acquired taste
  sở thích do quen mà có
  acquired immune-deficiency syndrome
  hội chứng khiếm khuyết miễn dịch mắc phải (bệnh AIDS hay SIDA)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thụ đắc

  Kỹ thuật chung

  có được

  Kinh tế

  có được
  đạt được
  được
  thu được

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X