• Hóa học & vật liệu

    sự phân loại ngược

    Giải thích EN: A profile of a compound's concentration given in different ratios of two immiscible liquids. Giải thích VN: Sự mô tả sự cô lại của một hợp chất đưa ra các tỷ lệ khác nhau của của hai chất lỏng không trộn lẫn vào nhau được.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X