• /'givən/

  Thông dụng

  Động tính từ quá khứ của .give

  Tính từ

  Đề ngày (tài liệu, văn kiện)
  given under my hand at the Department of Home Affairs, the 17th of May 1965
  do tôi đề ngày và ký tại Bộ Nội vụ ngày 17 tháng 5 năm 1965
  cụ thể, đã được nhắc tới, chỉ định, có liên quan
  (chính) với, vì
  Given the situation, we need to take drastic action
  Đã quy định, đề ra; (toán học) đã cho
  at a given time and place
  vào lúc và nơi đã quy định
  a given number
  (toán học) số đã cho
  Có xu hướng, quen thói
  given to boasting
  quen thói khoe khoang khoác lác
  given name
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tên thánh

  Giới từ

  Căn cứ vào, dựa vào
  given such events, I am sure the puppet government will yield to the people
  căn cứ vào những sự kiện như vậy, tôi tin chắc rằng chính phủ bù nhìn sẽ phải nhượng bộ dân chúng mà thôi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đã cho; xác định

  Hóa học & vật liệu

  đang xét

  Kỹ thuật chung

  đã cho

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X