• /koun'tē/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hạt, tỉnh (đơn vị hành chính lớn nhất của Anh)
  ( the county) nhân dân ở một hạt
  Đất (phong của) bá tước
  county borough
  thành phố (trên 50000 dân) tương đương một hạt (về mặt hành chính)
  county family
  gia đình sống ở một hạt qua nhiều thế hệ
  county town
  thị xã (nơi đóng cơ quan hành chính của hạt)
  county council
  hội đồng quản hạt
  county court
  toà dân sự của hạt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tĩnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X