• /´sʌbdi¸viʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chia nhỏ ra; quá trình chia nhỏ ra; cái được chia nhỏ
  Chi nhánh, phân hiệu
  a subdivision of a postal area
  một phân khu bưu điện

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự chia nhỏ

  Toán & tin

  sự phân chia nhỏ thứ phân
  barycentric subdivision
  phân nhỏ trọng tâm
  elementary subdivision
  phân nhỏ sơ cấp

  Xây dựng

  sự chia nhỏ ra
  sự chia nhỏ thêm

  Kỹ thuật chung

  phân cấp
  sự phân chia nhỏ
  sự phân vùng

  Kinh tế

  chi nhánh
  chi nhánh, phân hãng
  chia nhỏ thêm
  phân điểm
  phân hãng
  sự chia nhỏ ra

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  whole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X