• /kən´stitjuənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Các cử tri, những người đi bỏ phiếu (của một khu vực bầu cử)
  Khu vực bầu cử

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X