• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Giao thông & vận tải

  đỗ tuyến
  Crossover, Double
  đỗ tuyến kép
  curved crossover
  đỗ tuyến cong
  double crossover
  đỗ tuyến kép
  double crossover scissors crossing
  độ tuyến kép, chéo nhau
  scissors crossover
  độ tuyến kép
  đường chuyển
  curved crossover
  đường chuyển cong
  double crossover scissors crossing
  đường chuyển giao nhau
  scissors crossover
  đường chuyển giao nhau
  đường ghi nối

  Toán & tin

  chuyển hệ thống

  Xây dựng

  hành lang nối
  ống nổi

  Điện lạnh

  tiết diện thắt
  crossover problem
  bài tiết diện thắt

  Kỹ thuật chung

  cắt đứt
  cắt nhau
  crossover point
  điểm cắt nhau
  cầu vượt
  guyed crossover
  cầu vượt kiểu dây giằng
  pedestrian crossover
  cầu vượt trên mặt đất
  chỗ nối đường sắt
  giao nhau
  Crossover, Double
  đường vắt giao nhau
  double crossover scissors crossing
  đường chuyển giao nhau
  gain-crossover frequency
  tấn số khuếch đại giao nhau
  scissors crossover
  đường chuyển giao nhau
  mặt cắt
  phòng đệm
  sự gặp nhau
  thanh ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X