• /pi´destriən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bằng chân, bộ
  (thuộc) đi bộ
  a pedestrian walkway
  một lối đi dành cho người đi bộ
  Chán ngắt, tẻ nhạt, không lý thú gì
  life in the suburbs can be pretty pedestrian
  cuộc sống ở ngoại ô khá tẻ nhạt

  Danh từ

  Người đi bộ, khách bộ hành
  (thể dục,thể thao) vận động viên (môn) đi bộ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  thuộc đi bộ

  Xây dựng

  khách bộ hành

  Kỹ thuật chung

  người đi bộ
  pedestrian bridge
  cầu cho người đi bộ
  pedestrian load
  tải trọng người đi bộ
  pedestrian mall
  đường phố dành cho người đi bộ (thường có cây)
  pedestrian phase
  pha cho người đi bộ
  pedestrian railing
  lan can cầu (để bảo vệ người đi bộ)
  pedestrian tunnel
  hầm cho người đi bộ
  người đi bộ (trên đường hoặc cầu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X