• /´krɔs¸pɔint/

  Kỹ thuật chung

  giao điểm
  electronic crosspoint
  giao điểm điện tử
  metallic crosspoint
  giao điểm kim loại
  reed relay crosspoint
  giao điểm của rơle cọng từ
  SCR crosspoint
  giao điểm tyristo
  silicon-controlled rectifier crosspoint
  giao điểm tyristo
  two-wire crosspoint
  giao điểm hai dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X