• /´rekti¸faiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ để sửa cho thẳng
  (vật lý) máy chỉnh lưu
  (hoá học) máy cất lại, máy tinh cất
  (rađiô) bộ tách sóng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) máy chỉnh lưu
  crystal rectifier
  máy chỉnh lưu tinh thể
  dry rectifier
  máy chỉnh lưu khô

  Hóa học & vật liệu

  máy cất lại
  máy tinh cất
  electrolytic rectifier
  máy tinh cất điện phân

  Xây dựng

  thiết bị nắn dòng

  Điện lạnh

  bộ nắn điện

  Điện

  bộ nắn điện (xoay chiều thành một chiều)

  Điện lạnh

  bộ nắn dòng
  bộ tinh cất

  Điện

  mạch chỉnh lưu

  Giải thích VN: Thành phần chuyển đổi dòng xoay chiều thành dòng một chiều.

  peak rectifier circuit
  mạch chỉnh lưu đỉnh

  Điện lạnh

  thiết bị tinh cất

  Kỹ thuật chung

  bộ chỉnh lưu

  Giải thích VN: Thành phần chuyển đổi dòng xoay chiều thành dòng một chiều.

  aluminium rectifier
  bộ chỉnh lưu nhôm
  arc rectifier
  bộ chỉnh lưu hồ quang
  bridge rectifier
  bộ chỉnh lưu kiểu cầu
  bridge type rectifier
  bộ chỉnh lưu kiểu cầu
  charging rectifier
  bộ chỉnh lưu nạp
  cold-cathode rectifier
  bộ chỉnh lưu cathode nguội
  cold-cathode rectifier
  bộ chỉnh lưu catốt nguội
  contact rectifier
  bộ chỉnh lưu tiếp xúc
  contact rectifier
  bộ chỉnh lưu cơ khí
  copper oxide rectifier
  bộ chỉnh lưu đồng ôxit
  copper-oxide rectifier
  bộ chỉnh lưu ôxit đồng
  crystal rectifier
  bộ chỉnh lưu tinh thể
  diode rectifier
  bộ chỉnh lưu diode
  diode rectifier
  bộ chỉnh lưu đi-ốt
  discharge tube rectifier
  bộ chỉnh lưu phóng điện
  double connection rectifier
  bộ chỉnh lưu mạch kép
  drum disk rectifier
  bộ chỉnh lưu đĩa tang
  EHT rectifier
  bộ chỉnh lưu EHT
  electrolytic rectifier
  bộ chỉnh lưu điện phân
  electromagnetic rectifier
  bộ chỉnh lưu điện từ
  electromagnetic rectifier
  bộ chỉnh lưu kiểu rung
  electronic rectifier
  bộ chỉnh lưu điện tử
  electronic tube rectifier
  bộ chỉnh lưu đèn diện tử
  fast rectifier
  bộ chỉnh lưu nhanh
  full-wave rectifier
  bộ chỉnh lưu toàn sóng
  gas-filled rectifier
  bộ chỉnh lưu chứa khí
  germanium rectifier
  bộ chỉnh lưu gecmani
  germanium rectifier
  bộ chỉnh lưu germani
  half wave rectifier
  bộ chỉnh lưu bán chu kỳ
  half-wave rectifier
  bộ chỉnh lưu nửa sóng
  hot cathode rectifier
  bộ chỉnh lưu catốt nóng
  ideal rectifier
  bộ chỉnh lưu lý tưởng
  ignitron rectifier
  bộ chỉnh lưu initron
  junction rectifier
  bộ chỉnh lưu chuyển tiếp
  linear rectifier
  bộ chỉnh lưu tuyến tính
  magnetic rectifier
  bộ chỉnh lưu từ
  mains rectifier
  bộ chỉnh lưu lưới điện
  mechanical rectifier
  bộ chỉnh lưu cơ học
  mechanical rectifier
  bộ chỉnh lưu cơ khí
  mercury are rectifier
  bộ chỉnh lưu hơi thủy ngân
  mercury rectifier
  bộ chỉnh lưu thủy ngân
  mercury vapor rectifier
  bộ chỉnh lưu hơi thủy ngân
  mercury-arc rectifier
  bộ chỉnh lưu thủy ngân
  metal rectifier
  bộ chỉnh lưu khô
  metal rectifier
  bộ chỉnh lưu kim loại
  metallic rectifier
  bộ chỉnh lưu kim loại
  multianode rectifier
  bộ chỉnh lưu nhiều anôt
  optical rectifier
  bộ chỉnh lưu quang (học)
  p-n rectifier
  bộ chỉnh lưu p-n
  parallel rectifier
  bộ chỉnh lưu song song
  phase sequence rectifier
  bộ chỉnh lưu trình tự pha
  point contact rectifier
  bộ chỉnh lưu tiếp điểm
  polyphase rectifier
  bộ chỉnh lưu đa pha
  power rectifier
  bộ chỉnh lưu công suất
  rectifier anode
  anôt bộ chỉnh lưu
  rectifier bridge
  bộ chỉnh lưu kiểu cầu
  selenium rectifier
  bộ chỉnh lưu selen
  semiconductor rectifier
  bộ chỉnh lưu bán dẫn
  Silicon Controlled Rectifier (SCR)
  Bộ chỉnh lưu được điều khiển bằng Silic
  silicon high power rectifier
  bộ chỉnh lưu silic công suất lớn
  silicon rectifier
  bộ chỉnh lưu silic
  silicon rectifier
  bộ chỉnh lưu si-líc
  silicon-controlled rectifier (SCR)
  bộ chỉnh lưu silic được điều khiển
  single anode rectifier
  bộ chỉnh lưu một anôt
  single wave rectifier
  bộ chỉnh lưu sóng đơn
  single-phase rectifier
  bộ chỉnh lưu một pha
  six-phase rectifier
  bộ chỉnh lưu sáu pha
  six-phase rectifier
  bộ chỉnh lưu 6 pha
  small selenium rectifier
  bộ chỉnh lưu selen nhỏ
  solid-state microwave rectifier
  bộ chỉnh lưu rắn siêu tần
  steel-tank rectifier
  bộ chỉnh lưu thùng thép
  synchronous rectifier
  bộ chỉnh lưu đồng bộ
  thermionic rectifier
  bộ chỉnh lưu electron nhiệt
  thermionic rectifier
  bộ chỉnh lưu iôn nhiệt
  three-phase rectifier
  bộ chỉnh lưu ba pha
  torque rectifier
  bộ chỉnh lưu mômen xoắn (bộ truyền động)
  transformer rectifier
  bộ chỉnh lưu-biến áp
  vibrating rectifier
  bộ chỉnh lưu kiểu rung
  voltage double type rectifier
  bộ chỉnh lưu tăng đôi điện áp
  voltage doubler type rectifier
  bộ chỉnh lưu tăng đôi điện thế
  bộ tách sóng
  silicon rectifier
  bộ tách sóng silic

  Kinh tế

  tháp tinh luyện
  thiết bị tinh cất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X