• /mi´tælik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) kim loại; như kim loại
  a metallic sheet
  tấm kim loại
  metallic clicks
  tiếng lách cách của kim loại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) (thuộc) kim loại

  Y học

  thuộc kim loại

  Kỹ thuật chung

  bằng kim loại
  metallic packing
  vành lót bằng kim loại
  metallic packing
  vòng bít bằng kim loại
  metallic sprayed coating
  lớp phủ phun bằng kim loại
  metallic stop foil
  lá chắn bằng kim loại
  metallic tank
  bể chứa bằng kim loại
  metallic tape
  thước cuộn bằng kim loại
  kim loại
  design (ofmetallic structures)
  thiết kế kết cấu kim loại
  filter metallic cloth
  vải kim loại
  flexible metallic hose
  ống kim loại mềm
  flexible metallic hose
  ống mềm kim loại
  flexible metallic tube
  ống kim loại mềm
  metallic binding
  liên kết kim loại
  metallic bond
  liên kết kim loại
  metallic chip
  phoi kim loại
  metallic circuit
  dây kim loại
  metallic circuit
  mạch kim loại
  metallic circuit
  mạch dẫn kim loại
  metallic coating
  lớp bọc kim loại
  metallic coating
  lớp mạ kim loại
  metallic coating
  lớp phủ kim loại
  metallic conductor
  dây dẫn kim loại
  metallic connection
  kết nối kim loại
  metallic corrosion
  sự ăn mòn kim loại
  metallic crosspoint
  giao điểm kim loại
  metallic die
  khuôn kim loại
  metallic electrode arc lamp
  đèn hồ quang điện cực kim loại
  metallic finish or metallic paint
  lớp sơn ánh kim loại
  metallic foil
  giấy kim loại
  metallic gauge
  áp kế kim loại
  metallic glasses
  kim loại thủy tinh
  metallic glasses
  kim loại vô định hình
  metallic insulator
  dụng cụ cách điện kim loại
  metallic lath
  dải kim loại dài
  metallic lath
  dải kim loại hẹp
  metallic lath
  dải kim loại mỏng
  metallic lath
  lati kim loại
  metallic line
  dây kim loại
  metallic line
  mạch dẫn kim loại
  metallic lustre
  ánh kim (loại)
  metallic media
  môi trường kim loại
  metallic mineral
  khoáng vật kim loại
  metallic natural uranium
  urani kim loại tự nhiên
  metallic packing
  vành lót bằng kim loại
  metallic packing
  vật liệu độn kim loại
  metallic packing
  vòng bít bằng kim loại
  metallic packing
  vòng đệm kín kim loại
  metallic paint
  sơn kim loại
  metallic paper (MP)
  giấy mạ kim loại
  metallic pole
  cột kim loại
  metallic rectifier
  bộ chỉnh lưu kim loại
  metallic resistor
  điện trở kim loại
  metallic sheath
  vỏ bọc kim loại
  metallic silver
  bạc kim loại
  metallic sleeper
  tà vẹt kim loại
  metallic sprayed coating
  lớp phủ phun bằng kim loại
  metallic state
  trạng thái kim loại
  metallic stop foil
  lá chắn bằng kim loại
  metallic structure
  cấu trúc kim loại
  metallic structure
  kết cấu kim loại
  metallic tank
  bể chứa bằng kim loại
  metallic tape
  thước cuộn bằng kim loại
  metallic vein
  mạch kim loại
  metallic vein
  mạch quặng kim loại
  metallic-ceramic coating
  lớp phủ gốm kim loại
  MIG welding (metallic-electrode inert gas welding)
  sự hàn trơ điện cực kim loại
  semi-metallic
  nửa kim loại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X