• Hóa học & vật liệu

  thép đông

  Giải thích EN: An alloy steel used for low-temperature applications such as liquid oxygen tanks. Also, LOW-TEMPERATURE STEEL. Giải thích VN: Một hợp chất thép dùng trong những ứng dụng ở nhiệt độ thấp như thùng ôxi lỏng. Cũng được gọi là Thép nhiệt độ thấp.

  ferritic cryogenic steel
  thép đông ferrit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X