• Toán & tin

  khóa mật mã
  clear cryptographic key
  khóa mật mã dễ hiểu
  clear cryptographic key
  khóa mật mã rõ ràng
  cryptographic key data set (CKDS)
  tập dữ liệu khóa mật mã
  cryptographic key distribution center (CKD)
  trung tâm phân phối khóa mật mã
  cryptographic key test pattern
  mẫu thử khóa mật mã

  Kỹ thuật chung

  khóa mã
  CKD (cryptographickey distribution center)
  trung tâm phân phối khóa mã
  CKDS (cryptographickey data set)
  tập dữ liệu khóa mã
  cryptographic key test pattern
  mẫu kiểm tra khóa mã hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X