• /´kuʃi/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ lóng) dễ chịu, êm ái, thích ý, thoải mái; không khó nhọc mấy
  a cushy job
  việc làm dễ chịu, thoải mái
  to stop a cushy one
  (quân sự) bị thương nhẹ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhàn hạ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  agreeable , comfy * , easy , pleasant , plum , soft * , undemanding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X