• /'sinisizm/

  Thông dụng

  Danh từ
  Thuyết khuyển nho
  Tính hoài nghi, tính yếm thế
  Tính hay chỉ trích cay độc; tính hay nhạo báng, tính hay giễu cợt
  Lời nói chua cay; lời nhạo báng, lời giễu cợt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X