• /´sætaiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trào phúng, sự châm biếm; lời châm biếm, lời trào phúng
  (văn học) nghệ thuật châm biếm; bài văn châm biếm; thơ trào phúng
  a work of bitter satire
  một tác phẩm đầy sự châm biếm sâu cay
  Điều mỉa mai (đối với cái gì)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  châm biếm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X