• /dis´trʌst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không tin, sự không tin cậy, sự nghi ngờ, sự ngờ vực

  Ngoại động từ

  Không tin, không tin cậy, hay nghi ngờ, ngờ vực

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X