• /´pesi¸mizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủ nghĩa bi quan
  Tính bi quan, tính yếm thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X