• /¸di:kən´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gạn, sự chắt

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự gạn lọc

  Toán & tin

  sự lắng cặn

  Xây dựng

  sự lóng cặn

  Y học

  sự lắng gạn

  Kỹ thuật chung

  lắng gạn
  decantation glass
  bình lắng gạn
  decantation tank
  bể lắng gạn
  decantation tank
  thùng lắng gạn
  decantation vessel
  bình lắng gạn
  decantation vessel
  dụng cụ lắng gạn
  decantation vessel
  thùng lắng gạn
  gạn/ chắt

  Giải thích EN: The pouring off of liquid without disturbing underlying sediment. Giải thích VN: Công việc rót một chất lỏng mà không làm ảnh hưởng tới chất lắng bên dưới.

  sự bồi lắng
  sự chắt
  sự gạn
  sự gạn lắng
  sự lắng đọng
  sự làm lắng

  Kinh tế

  sự chắt
  sự gạn

  Địa chất

  sự gạn, sự chắt, sự cách ly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X