• /ˈʌndərˌlaɪɪŋ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nằm dưới, ở dưới
  (nghĩa bóng) cơ bản, nằm ở cơ sở
  underlying principles
  những nguyên lý cơ bản
  (pháp lý) ưu tiên; ưu đãi
  underlying right
  quyền ưu tiên

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nằm dưới
  underlying bed
  lớp nằm dưới vỉa lót
  underlying bedrock
  đá gốc nằm dưới
  underlying kast
  cactơ nằm dưới
  underlying strata
  vỉa địa chất nằm dưới
  dưới mặt đất
  móng
  tầng dưới

  Kinh tế

  cấp dưới
  underlying debt
  nợ của cấp dưới
  hữu quan
  underlying security
  chứng khoán hữu quan
  phụ thuộc
  không thể thấy một cách rõ ràng, nhưng giải thích cái đang xảy ran

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X